Simbolul R – marcă înregistrată

În momentul de față suntem familiarizați cu prezența simbolurilor ® sau ™ alături de denumiri sau desene și le cunoaștem în mare parte și semnificația, și anume aceste simboluri arată că denumirea sau desenul respectiv sunt mărci înregistrate. Intenția noastră este de a oferi mai multe detalii despre rolul, importanța și urmările utilizării semnelor ce marchează drepturile de proprietate industrială.

simbol-R, simbol marca inregistrata

Simbol Marca Inregistrata

Simbolurile ® sau ™ au fost preluate din legislația anglo-americană cunoscută și sub denumirea generică de Common law. Anumite țări au inclus posibilitatea marcării în legislațiile proprii, nu însă și țara noastră. În România utilizarea simbolurilor ® sau ™ nu este reglementată în Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Prin urmare utilizarea acestor simboluri este în prezent o practică nereglementată legal, introdusă cel mai probabil de către producătorii și comercianții ce provin din țările din zona Common law și preluată ca atare și de titularii locali de mărci. Cu toate acestea legislația proprietății industriale din România nu ignoră în totalitate posibilitatea marcării drepturilor de proprietate industrială. Astfel, în Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale se prevede că titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor pot menționa pe produse semnul D, respectiv litera “D” majusculă, inscrisă într-un cerc, insoțită de numele titularului sau de numărul certificatului. Prin urmare dacă ai protejat aspectul unui produs: forma, grafica de ambalaj, elemente decorative, prin intermediul unui desen sau model industrial ai posibilitatea de a notifica faptul că ești titularul unui drept asupra aspectului produsului respectiv prin folosirea simbolului D în interiorul unui cerc.

Semnificația simbolurilor care marchează drepturile de proprietate industrială este de pe acum cunoscută. ® indică o marcă înregistrată, și anume o marcă pentru care titularul ei deține drepturi exclusive obținute prin înregistrarea la oficiul de protecție a proprietății industriale a țării respective. Simbolul ™ este utilizat de către titularii care nu dețin o marcă înregistrată dar care doresc să revendice drepturi asupra respecitvei denumiri sau semn. Drepturile asupra unei mărci neînregistrate își au de asemenea originea în legislația țărilor din zona Common law și nu au un echivalent în legislația românească unde obținerea protecției nu se realizează prin simplă utilizare ci doar prin înregistrarea denumirii/semnului ca marcă. Uneori se poate observa o suprapunere a acestor semne, în sensul utilizării simbolului ™ deși denumirea sau semnul respectiv este înregistrat ca marcă deci poate fi foarte bine marcată cu simbolul ®.

Prin utilizarea acestor simboluri se urmărește în primul rând informarea publicului că denumirea sau semnul respectiv reprezintă o marcă înregistrată. Astfel marca va fi delimitată de textul sau grafica ce o înconjoară în diverse reclame sau texte informative, va fi de asemenea delimitată de celelalte mărci ale aceluiași titular, când sunt prezente împreună pe același ambalaj, sau de mărcile unor titulari diferiți, în cadrul anumitor enunțuri sau prezentări. În particular marcarea prin utilizarea simbolurilor consacrate este o formă adițională prin care titularul își prezintă drepturile. În anumite legislații prezența marcării ajută la impunerea drepturilor de proprietate și obținerea de daune în urma încălcării acestora. De asemenea marcarea ajută la dovedirea folosirii efective a mărcii și în cazul mărcilor în pericol de a deveni termeni generici în comerț ajută la informarea consumatorului că are de a face cu o marcă înregistrată și nu cu denumirea respectivei categorii de produse.

Dat fiind faptul că utilizarea semnelor ce marchează drepturile de proprietate industrială nu este reglementată, nici modalitățile de utilizare ale acestora nu sunt expres stabilite. Cu toate acestea pentru a evita acuzații de fraudă sau concurență neloială simbolurile trebuie utilizate de așa manieră încât să distingă în mod clar ce anume denumire/semn sau combinație a acestora doresc să marc, să marcheze, să însoțească marca astfel cum a fost înregistrată, și nu trunchiat sau pe segmente și să fie utilizate numai în legătură cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Ce se întâmplă dacă simbolurile ® sau ™ nu sunt folosite alături de mărcile înregistrate? În România, dată fiind lipsa oricărei reglementări, lipsa simbolurilor ce marchează drepturile de proprietate industrială nu are nici o urmare negativă.

Unele dintre cele mai mari companii ce își desfășoara activitatea în România au ales să folosească sau nu simbolul ® pentru a-și marca mărcile înregistrate.

Firme care afiseaza Simbolul R:

orange-romania simbol marca inregistrata

coca-cola-romania-print-screee

 

Firme care nu afiseaza simbolul R:

vodafone-romania, simbol marca inregistrata

carrefour-romania simbol marca inregistrata

Anumiți solicitanți de mărci aleg să-și depună cererile de marcă având simbolul® integrat în ansamblul mărcilor. Mai jos două noi cereri de marcă ce au simbolul ® incorporat în cadrul reprezentarii grafice.
cerere-de-marca-pipi-rex simbol marca inregistrata cerere-de-marca-kiddo simbol marca inregistrata

News and Events

ENPORA - INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES

EUTM Guide

Check out our EUTM Guide containing comprehensive info about registration proceedings for EUTMs!

See more >
Brief presentation of our firm

Please check out a brief presentation of our firm!

See more >
High professional standards award for Enpora

Our agency received an award for High professional standards in trademarks, patents and designs at the IP Gala

See more >
Enpora was attending the 138th INTA Annual Meeting, in Orlando

Enpora was attending the 138th INTA Annual Meeting, in Orlando, Florida

See more >